Tomas Minnesfond
Den allmännyttiga ideella föreningen 'Tomas minnesfond' har bildats.

Den svarar för förvaltning av den svenska fond som upprättades för att hantera de pengar som blev över från den svenska insamlingen.

Föreningens ändamål är att:
  • Hjälpa skandinaver som råkar ut för olyckor i samband med skidåkning och/eller klättring.
  • Genom olika insatser försöka förebygga att olyckor inträffar.
  • På lämpligt sätt bistå anhöriga när en olycka inträffar.
Läs mer om föreningen i dess stadgar och protokoll: